Host Pro 1Host Pro 2Host Pro 3Host Pro 4Host Pro 5
110.000đ/tháng 220.000đ/tháng 330.000đ/tháng 440.000đ/tháng 550.000đ/tháng

500 MB Dung lượng

1 GB Dung lượng 2 GB Dung lượng 3 GB Dung lượng 5 GB Dung lượng

20 Gb Băng thông

Unlimited Băng thông Unlimited Băng thông Unlimited Băng thông Unlimited Băng thông

5 Sub – Domain

10 Sub – Domain 15 Sub – Domain 30 Sub – Domain 50 Sub – Domain

10 Địa chỉ E-mail

50 Địa chỉ E-mail 80 Địa chỉ E-mail 100 Địa chỉ E-mail 150 Địa chỉ E-mail

1 Tài khoản FTP

2 Tài khoản FTP 3 Tài khoản FTP 4 Tài khoản FTP 5 Tài khoản FTP

1 My SQL

3 My SQL 5 My SQL 7 My SQL 9 My SQL

1 Park Domain

2 Park Domain 3 Park Domain 4 Park Domain 5 Park Domain

PHP 5.x

PHP 5.x PHP 5.x PHP 5.x PHP 5.x
gói 1gói 2gói 3gói 4gói 5
8 11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

8

11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

8

11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

8

11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

8

11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

8

11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

8

11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

8

11/08/2014 11/08/2014 SSD $10.99 USD

Đây là website mẫu trong quá trình xây dựng - Không kinh doanh !